تاريخ : سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹

آئین نامه

                سومین  دوره مسابقات جام  چی چست 

                              آذربایجان غربی 

            فرصتی برای افزایش و گر فتن درجه بین المللی (ریتینگ )

            6 بهمن   لغایت11بهمن 89  هیات شطرنج شهرستان بوکان

هیات شطرنج استان اذربایجان غربی در نظردارد سومین دوره مسابقات جام چی چست را در شهرستان بوکان  با شرایط ذیل برگزار نماید .

شرایط مسابقات :

1-مسابقات از روز چهار شنبه 6 بهمن 89 لغایت 11 بهمن 89 در شهرستان بوکان برگزار خواهد شد .

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات خواهد بود .

3-مسابقات به روش سویسی و در ۹ دور برگزار می شود .

4-ریتینگ بین المللی در این مسابقات محاسبه می گردد.(نتایج و جدول مسابقات به فیده

ارسال خواهد شد)

5-زمان بازی ها عبارت است از 90دقیقه برای هر بازیکن +30ثانیه زمان اضافی به ازای هر حرکت

۶-مدت زمان تاخیر درشروع مسابقات توسط سر داور مسابقه  اعلام خواهد شد.

7-رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده توسط هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین

 خواهد شد.

8-چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه انها ار روش

 شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد .

الف) بوخ هولزقطع شده (1)       ب) بوخ هولز قطع شده (2)  

     ج) بوخ هولز متوسط (1)        د)بوخ هولز متوسط (2)    

    ه)مجموع بوخ هولز

9)هر گونه اعتراض به رای سر داور باید تا پایان همان دور مسابقه با پرداخت 10000تومان

 ضمیمه تسلیم هیات ژوری (5نفر به انتخاب برگزار کننده مسابقات )شود .بدیهی است در

 صورت اثبات ادعای بازیکن مبلغ فوق مسترد می گردد.

10) به نفرات اول تا پنجم به شرح ذیل جوایزی اهدا خواهد شد .

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                         

   نفر اول 6000000ریال

نفر چهارم 1500000ریال

   نفردوم 4000000ریال

نفر پنجم 500000ریال

   نفرسوم 3000000ریال 

بهترین بازیکن بدون ریتینگ 500000ریال

 

11- مبلغ ورود یه برای بازیکنان به شرح ذیل می باشد:

الف)بازیکنان با ریتینگ بین المللی  کمتر از 2000          مبلغ    250000 ریال

ب) بازیکنان با ریتینگ بین المللی 2000  الی  2200       مبلغ     200000 ریال

ج) بازیکنان با ریتینگ بین المللی بالای 2200  الی 2300             مبلغ      150000 ریال

د)  بازیکنان با ریتینگ بین المللی بالای 2300   ورود یه رایگان –خوابگاه رایگان

ه)استاد بزرگ –بین المللی – فیده  ورود یه رایگان –خوابگاه رایگان –هزینه غذا رایگان

ی)بازیکنان  فاقد ریتینگ       مبلغ 800000 ریال

12) تنها 20نفر بازیکن بدون ریتینگ مجوز حضور در مسابقات را می توانند داشته باشند. همچنین

 ظرفیت کل جدول 70نفر می باشد .اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند .

13) خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی با قیمت هر شب 50000 ریال مهیا می باشد .

14) آخرین مهلت ثبت نام4بهمن 1389 می باشد و کسانی که دیرتر از موعد مقرر ثبت نام نمایند

 مبلغ ورودیه  آنها 30% افزایش پیدا می کند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های 09144812170آقای  عبدالقادری و

09141859783 آقای حسین زاده و09141800583 آقای شیربگی تماس حاصل فرمایند .

15) متقاضیان می توانند جهت ثبت نام مبلغ ورودیه را به شماره حساب 31/584191 بانک ملت

 به نام هیا ت شطرنج بوکان واریز فرمایند .

جدول زمان بندی مسابقات :


       روز و تاریخ

        صبح ساعت 9

      بعداظهر ساعت 17

     چهار شنبه       ۰۶/۱۱/۸۹

      ورود بازیکنان

        دور اول

    پنج شنبه          ۰۷/۱۱/۸۹

        دور  دوم

        دور سوم

     جمعه             ۰۸/۱۱/۸۹

       دورچهارم  

         دور پنجم

     شنبه             ۰۹/۱۱/۸۹

      دورششم

        استراحت

     یک شنبه       ۱۰/۱۱/۸۹

     دورهفتم  

        دور هشتم

    دو شنبه         ۱۱ /۱۱/۸۹

     دور نهم

        خروج بازیکنان

 در پایان مسابقات با عنایت به نزدیکی مسافت (۷۰دقیقه )با شهر ستان تجاری بانه امکان

 سفر یک روزه برای بازیکنان عزیز فراهم می باشد .

 

 

                              کمیه مسابقات  هیات  شطرنج استان آذر بایجان غربی

 ارسال توسط Admin

عکس